Om skapelsen

Allt om teologisk litteratur. Inspiration, insikter och frågeställningar!
Markus
Site Admin
Inlägg: 5
Blev medlem: ons 30 jun 2021, 13:56

Om skapelsen

Inlägg av Markus »

Kort bara då ett litet inlägg för att starta forumet:

Jag läser John Walton om Genesis. En serie korta böcker som på ett intressant sätt går igenom hur Genesis kan läsas. The lost world of Genesis One och The lost world of Adam and Eve är de två jag hunnit med hittills.
Från min studietid hade jag ganska mager kunskap om hur berättelser samtida med och från samma del av världen som Bibelns skapelseberättelse kan vara till nytta. Min minnesbild från GU är mest att exempel på liknande berättelser "tar ner" och på något sätt relativiserar Bibelns berättelser.
Det Walton gör är att han låter vetenskapen om samtida skapelse- och kosmosberättelser ligga till grund för en Judisk förståelse av texterna, och en förståelse för trons sammanhang. Och samtidigt vetenskapligt stringent. Jag finner det ytterst inspirerande och gott. Får tillfälle att återkomma med mer om detta.
Såhär inledningsvis kan jag bara peka på att t ex skapelse ex nihilo verkar vara en modernitet orsakad av vår materialistiska världsbild de senaste århundradena. Han går igenom olika sätt att närma sig texterna, och leder på ett fint sätt fram till och visar hur det finns fog för att läsa berättelsen som ett ordnande av icke-ordningen, kaos till kosmos. Visst har vi beskrivit det så emellanåt, men här får jag gott om bakgrund som förändrar min förståelse av vad berättelsen verkligen kan handla om. Det stora mönstret är en tempelinvigning, där Gud till slut tar plats i det som är ordnat. Som sagt: Jag kan återkomma till detta. Oerhört inspirerande läsning. Nån mer som läst John Walton?

Daniel Wihlborg
Inlägg: 2
Blev medlem: tor 08 jul 2021, 16:45

Re: Om skapelsen

Inlägg av Daniel Wihlborg »

Jag läste ditt inlägg och triggades direkt igång att skriva: bra inlägg m.a.o.!

Jag har inte läst John Walton, har aldrig ens hört om honom. Jag har ju forskat en del i latinsk patristik. Creatio ex nihilo är en grundläggande tanke i den patristiska synen på skapelsen. Det är inte en modernitet. Jag minns min lärare i Lund som sa att det eg inte är många principiella saker som skiljer fornkyrkans kosmologi från den grekiska filosofins - men läran om skapelsen ur intet är en sådan. Att materian är evig kan en kristen inte ställa upp på. Dock var detta ovetenskapligt fram till att den belgiske astronomen och katolske prästen Georges Lemaitre formulerade teorin om en Urknall, eller Big bang på 1920-talet. Nu kan vi frimodigt förkunna för världen om en Skapare. Ett härligt boktips, förutom Walton, är Anders Brogrens Den gudomliga symfonin.

Johan Danz
Inlägg: 1
Blev medlem: fre 09 jul 2021, 09:11

Re: Om skapelsen

Inlägg av Johan Danz »

Det här är ju en diskussion som är perfekt för ett sånt här forum. Jag har nog också förstått creatio ex nihilo som grundläggande, men kanske inte utifrån patristiken utan rent Bibelteologiskt. 1 Mos 1:1 är ju svår att förstå på annat sätt menar jag: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.". Däremot tror jag att Fredrik Lindström som jag hade som lärare i GT i Lund menade att detta bara ska ses som en rubrik och att fortsättningen sedan är den verkliga "Skapelseberättelsen". Men det känns ganska långsökt. Som jag förstår både 1 Mos 1 och resten av Bibeln så verkar detta vara grundstommen, just att Gud skapar himmel och jord.
Samma sak gäller ju egentligen Johannes 1, som vi hade på Midsommardagen, där allt skapas genom Ordet(Logos/Kristus) och till Kristus. Joh 1:3: "Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till."
SKapelsen blir till genom att Kristus talar fram det och syftet, målet är gemenskapen med Kristus själv.
Utifrån detta tänker jag att det också är svårt, rent teologiskt att hävda att något fanns före skapelsen förutom Fadern och Sonen och den Helige Ande. Jämför detta med Kolosserbrevet 1:16 "ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom."
Lite samma tanke som i Joh 1. Synligt och osynligt är skapat av och till Kristus och har sin fullbordan i honom.
Däremot tänker jag att det finns ganska många olika sätt att tänka sig hur detta gått till. Måste de sju dagarna i Skapelseberättelsen vara 24 timmar långa? Tveksamt tänker jag, eftersom det verkar som att de olika himlakropparna kommer fram succesivt. Men det kanske är något av en annan diskussion?
Kul att du drog igång detta Markus!

Markus
Site Admin
Inlägg: 5
Blev medlem: ons 30 jun 2021, 13:56

Re: Om skapelsen

Inlägg av Markus »

Tack för respons! Jag skrev just ett svar, som jag tappade bort. Återkommer med det, men ska se över utloggningstider på forumet först tror jag...

Markus
Site Admin
Inlägg: 5
Blev medlem: ons 30 jun 2021, 13:56

Re: Om skapelsen

Inlägg av Markus »

Jag hittade John Walton genom en referens hos N.T. Wright, som också har skrivit en exkurs om Adam i Paulinsk teologi i Waltons bok om Gen 2-3. Finns för övrigt en hel del Walton här, och man också finner många andra bekanta namn (noterade Tim Keller som jag tror mig ha sett i bokhögen Johan släpar runt på...).

"Den Gudomliga symfonin" har jag länge haft med i tankarna på hur jag kan förstå och förhålla mig till skapelseberättelsen. Jag fann kopplingarna till Gen 1 mycket inspirerande - dagens teorier om universums uppkomst kunde skönjas i Gen 1. Samtidigt - om man ser till grundtextens tillkomst och ursprungsammanhang: Är det rimligt att i varje tids teori om universums uppkomst finna att Gen 1 är en bekräftande röst? Det är en form av "Old earth creationism" som Walton också nämner en del problem med. Över huvud taget så är Waltons text adresserad till olika former av (främst amerikanska) kreationistiska hållningar och Intelligent Design.

Frågan blir väl vad som är Bibelteologiskt. I en tid där allt självklart har med det gudomliga att göra - inget existerar utan att det har med Gud att göra - beskriver kosmologierna existensen i form av att ha en funktion i ett ordnat system, snarare än den materiella tillblivelsen. Det var nog det jag menade med "modern" i mitt inledande inlägg. Att existera betyder att ha en roll och funktion i ordnat sammanhang. Det kan också ligga i ordet בָּרָא - att ordna, skapa funktion i icke-ordning.

Allt som har att göra med creatio ex nihilo kan nog tänkas ligga som en grund i detta synsätt också. Förändras det något om det är en funktionell ontologi i stället för en materiell? Berättelsen handlar om existensen, men hamnar inte på kollisionskurs med för dagen aktuell förståelse av universums materiella uppkomst, och leder heller inte till diverse märkliga idéer som fötts ur viljan att "läsa som det står".

Det är en ganska kort liten bok, så den beskriver ju sig bäst själv. Ni tar den på en eftermiddag i hängmattan. Jag ska väl ändå leta upp Brogrens bok för en uppfriskning i nyss nämnda läge.

Daniel Wihlborg
Inlägg: 2
Blev medlem: tor 08 jul 2021, 16:45

Re: Om skapelsen

Inlägg av Daniel Wihlborg »

Be (="i", Bibelns första ord) börjar med bokstaven b, som i hebreiskan är öppen framåt i texten, men stängd bakåt. Alltså, vi kan undersöka det vi ser, men det som fanns före skapelsen är fördolt för oss. Rabbinsk tolkn som man lär sig i Brogrens bok :)

T.ex. Ambrosius menar typ att creatio ex nihilo beskrivs i Genesis 1:1: i begynnelsen skapade Gud. All materia, varje grundämne, varje atom skapades. Därefter är resten av skapelseberättelsen en creatio ex vetere, en skapelse ur det gamla. Människan är exv. inte skapad ex nihilo, utan ex vetere: av markens stoft. Det uppmuntrar oss att ta vara på denna gamla skapelse. För om Gud kommer göra den nya skapelsen likadant som han gjorde den gamla, så kommer han använda allt vi gör av godhet, rättfärdighet, skönhet och kärlek i denna gamla skapelse för att forma den nya.

Jesus är, förresten, också en creatio ex vetere, nämligen en skapelse av jungfru Marias kropp. Fast samtidigt är han något helt nytt - den nya skapelsen.

Spridda kvällstankar :)

Skriv svar